ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

KIP spol. s r.o. je projektovou a inženýrskou kanceláří, která byla vytvořena v roce 1991 pracovníky bývalého Potravinoprojektu. Kolektiv odborníků byl postupně doplňován o nové projektanty a specialisty, v současné době pokrývá naše společnost veškeré stavební profese. Nyní tvoří náš tým 10 stálých zaměstnanců a spolupracovníků.

Společnost se specializuje na projektování pozemních staveb. Projektová dokumentace je zpracovávána od stupně studie až po prováděcí projekty. V případě zájmu investora zajišťujeme konzultační a inženýrskou činnost související s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí a technický dozor nad realizací stavby.

Dle námi zpracovaných prováděcích projektů byly realizovány desítky významných staveb.

Kromě komplexní projektové dokumentace mohou být ve společnosti samostatně zpracovávány i dílčí části projektů staveb projektovaných jinými architektonickými ateliery.

Jsme schopni sami zajistit kompletní inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, radonový průzkum (jak stavby či pozemku), posouzení vsakování dešťových a srážkových vod na pozemku a průzkum znečištění na lokalitě.

 

HLAVNÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

 • Architektonické návrhy staveb, interiérů,
 • Celkové projektové zpracování zakázky, od studií až po prováděcí dokumentace včetně řešení technických detailů a odborný dohled při realizaci - autorský, stavební a geotechnický dozor,
 • Zpracování podkladů pro územně plánovací dokumentace,
 • Výběr dodavatelů stavebních prací, konstrukcí a materiálů,
 • Zprostředkování dodávek speciálních technologií a výrobků,
 • Konzultační a inženýrská činnost,
 • Zpracování investičních záměrů jako podkladu pro zajištění financování stavebních projektů,
 • Příprava podkladů pro dotační tituly – snížení energetické náročnosti budov,
 • Zajištění inženýrskogeologického, hydrogeologického, radonového průzkumu a průzkumu znečištění na lokalitě,
 • Zpracovávání geologických podkladů pro využívání a ochranu zdrojů podzemních vod,
 • Návrh a posouzení založení stavby, posouzení sedání a stability stavebních konstrukcí,
 • Tvorba rozpočtu pro pozemní stavby v různých fázích projektu.

 

VELKOFORMÁTOVÝ TISK A KOPÍROVÁNÍ

Nabízíme barevný velkoformátový tisk, skenování a kopírování až do formátu A0.

Podklady k tisku je možné poslat emailem nebo přinést na přenosném disku.

Pro více informací kontaktujte paní Šimkovou:

simkova@kip.cz, tel. 461612270
 

Ceník (Ceny včetně DPH 21 %):

Velkoformátová tiskárna RICOH:
A4 (výkres x počet A4) černobílá                         15,90 Kč
A4 (výkres x počet A4) barevná - slabší čáry      32,50 Kč
A4 barevná celoplošná                                        44,40 Kč
Barevná kopie - cena se počítá podle plochy pokryté barvou (1/2 A4 = 22,20 Kč)
Náplně jsou gelové, hned suché, nemažou se při kontaktu s vodou.
Stříhání, skládání zdarma (v ceně kopie).

Skenování černobílé, barevné, formát TIFF, PDF:
A4, A3             47,50 Kč
A2 a více         72,30 Kč

Skenování diapozitivů bez úprav, černobílé, barevné, formát JPG: 10,- Kč / ks

VÝZNAMNÍ KLIENTI KANCELÁŘE

 • Pardubický kraj
 • Město Česká Třebová
 • Město Litomyšl
 • Obec Lubná
 • PAPERA s.r.o.
 • Cimbria Hmd, S.r.o.
 • MACH DRŮBEŽ A.S.
 • SUNFOOD s.r.o.
 • SINTEX, a.s.